S7항공 저가 항공권 검색

S7항공 저가 항공권 검색

왕복
일반석
샌프란시스코 (SFO)
어디로 떠날까요?
2/21 (금)
오는 날짜
상관없음
KAYAK 사이트와 비교 |

S7항공 정보

IATA 코드 S7
노선 461
주요 노선 모스크바 도모데도보국제공항 - 상트페테르부르크 풀코보국제공항
취항 공항 수 143
주요 공항 모스크바 도모데도보국제공항

여행객 후기

종합 평점

7.3 좋음
426개의 후기 참고

종합 평점
7.5

탑승 절차
7.7

쾌적도
7.5

승무원
8.1

엔터테인먼트
6.1

기내식
7.1

항공편 상태

또는
상관없음
S7 Airlines

S7항공 노선도

인기 노선

항공편
출발지
목적지
1095
모스크바
DME
니즈니노브고로드
GOJ
6007
상트페테르부르크
LED
칼루가
KLF
5314
바르나울
BAX
노보시비르스크
OVB
   
5313
노보시비르스크
OVB
바르나울
BAX
   
6004
리페츠크
LPK
상트페테르부르크
LED
       
5309
노보시비르스크
OVB
크라스노야르스크
KJA
5063
노보시비르스크
OVB
울리야노프스크
ULV
         
5060
마그니토고르스크
MQF
노보시비르스크
OVB
         
5068
나베레즈니예첼니
NBC
노보시비르스크
OVB
         
5059
노보시비르스크
OVB
마그니토고르스크
MQF
         
5067
노보시비르스크
OVB
나베레즈니예첼니
NBC
         
3005
모스크바
DME
야쿠츠크
YKS
3201
모스크바
DME
예레반
EVN
5310
크라스노야르스크
KJA
노보시비르스크
OVB
5701
노보시비르스크
OVB
방콕
BKK
2106
아나파
AAQ
모스크바
DME
5502
알마티
ALA
노보시비르스크
OVB
5702
방콕
BKK
노보시비르스크
OVB
1146
첼랴빈스크
CEK
모스크바
DME
2105
모스크바
DME
아나파
AAQ
1145
모스크바
DME
첼랴빈스크
CEK
1243
모스크바
DME
벨고로트
EGO
1237
모스크바
DME
사라토프
GSV
3045
모스크바
DME
치타
HTA
2073
모스크바
DME
크라스노다르
KRR
1077
모스크바
DME
사마라
KUF
1053
모스크바
DME
카잔
KZN
1013
모스크바
DME
상트페테르부르크
LED
1227
모스크바
DME
무르만스크
MMK
2167
모스크바
DME
미네랄니예보디
MRV
2565
모스크바
DME
옴스크
OMS
1159
모스크바
DME
페름
PEE
1193
모스크바
DME
펜자
PEZ
2007
모스크바
DME
심페로폴
SIP
2135
모스크바
DME
스타브로폴
STW
1173
모스크바
DME
예카테린부르크
SVX
1131
모스크바
DME
우파
UFA
2143
모스크바
DME
볼고그라드
VOG
1115
모스크바
DME
보로네시
VOZ
1248
벨고로트
EGO
모스크바
DME
3202
예레반
EVN
모스크바
DME
1096
니즈니노브고로드
GOJ
모스크바
DME
1238
사라토프
GSV
모스크바
DME
3046
치타
HTA
모스크바
DME
6008
칼루가
KLF
상트페테르부르크
LED
1080
사마라
KUF
모스크바
DME
1054
카잔
KZN
모스크바
DME
1020
상트페테르부르크
LED
모스크바
DME
1228
무르만스크
MMK
모스크바
DME
2168
미네랄니예보디
MRV
모스크바
DME
2566
옴스크
OMS
모스크바
DME
5346
옴스크
OMS
노보시비르스크
OVB
5501
노보시비르스크
OVB
알마티
ALA
5345
노보시비르스크
OVB
옴스크
OMS
5021
노보시비르스크
OVB
예카테린부르크
SVX
5257
노보시비르스크
OVB
유즈노사할린스크
UUS
5203
노보시비르스크
OVB
블라디보스토크
VVO
1160
페름
PEE
모스크바
DME
1196
펜자
PEZ
모스크바
DME
2016
심페로폴
SIP
모스크바
DME
2136
스타브로폴
STW
모스크바
DME
1174
예카테린부르크
SVX
모스크바
DME
5022
예카테린부르크
SVX
노보시비르스크
OVB
1138
우파
UFA
모스크바
DME
3034
울란우데
UUD
모스크바
DME
5258
유즈노사할린스크
UUS
노보시비르스크
OVB
6222
유즈노사할린스크
UUS
블라디보스토크
VVO
2144
볼고그라드
VOG
모스크바
DME
1116
보로네시
VOZ
모스크바
DME
5204
블라디보스토크
VVO
노보시비르스크
OVB
6221
블라디보스토크
VVO
유즈노사할린스크
UUS
5237
노보시비르스크
OVB
하바롭스크
KHV
3555
모스크바
DME
뮌헨
MUC
3556
뮌헨
MUC
모스크바
DME
3006
야쿠츠크
YKS
모스크바
DME
3033
모스크바
DME
울란우데
UUD
6271
블라디보스토크
VVO
서울
ICN
1203
모스크바
DME
리페츠크
LPK
 
5238
하바롭스크
KHV
노보시비르스크
OVB
 
5004
상트페테르부르크
LED
노보시비르스크
OVB
 
1204
리페츠크
LPK
모스크바
DME
 
2582
노릴스크
NSK
모스크바
DME
 
5304
노릴스크
NSK
노보시비르스크
OVB
 
5003
노보시비르스크
OVB
상트페테르부르크
LED
 
5303
노보시비르스크
OVB
노릴스크
NSK
 
2581
모스크바
DME
노릴스크
NSK
 
2042
소치
AER
모스크바
DME
2041
모스크바
DME
소치
AER
5228
이르쿠츠크
IKT
노보시비르스크
OVB
5318
케메로보
KEJ
노보시비르스크
OVB
   
5227
노보시비르스크
OVB
이르쿠츠크
IKT
5317
노보시비르스크
OVB
케메로보
KEJ
   
2594
아바칸
ABA
모스크바
DME
   
2593
모스크바
DME
아바칸
ABA
   
3041
모스크바
DME
브라츠크
BTK
   
2609
모스크바
DME
니즈네바르톱스크
NJC
   
2610
니즈네바르톱스크
NJC
모스크바
DME
   
6332
방콕
BKK
이르쿠츠크
IKT
6331
이르쿠츠크
IKT
방콕
BKK
3742
안탈리아
AYT
모스크바
DME
   
3042
브라츠크
BTK
모스크바
DME
   
3741
모스크바
DME
안탈리아
AYT
   
5315
노보시비르스크
OVB
톰스크
TOF
   
5316
톰스크
TOF
노보시비르스크
OVB
   
5224
치타
HTA
노보시비르스크
OVB
 
5223
노보시비르스크
OVB
치타
HTA
 
2514
노보시비르스크
OVB
모스크바
DME
 
1213
모스크바
DME
칼리닌그라드
KGD
1214
칼리닌그라드
KGD
모스크바
DME
5328
니즈네바르톱스크
NJC
노보시비르스크
OVB
 
5327
노보시비르스크
OVB
니즈네바르톱스크
NJC
 
5104
소치
AER
노보시비르스크
OVB
5103
노보시비르스크
OVB
소치
AER
5250
페트로파블롭스크-캄차츠키
PKC
노보시비르스크
OVB
   
5262
야쿠츠크
YKS
노보시비르스크
OVB
5249
노보시비르스크
OVB
페트로파블롭스크-캄차츠키
PKC
   
5312
아바칸
ABA
노보시비르스크
OVB
   
5311
노보시비르스크
OVB
아바칸
ABA
   
5784
나트랑
CXR
노보시비르스크
OVB
     
5786
두바이
DXB
노보시비르스크
OVB
     
5783
노보시비르스크
OVB
나트랑
CXR
     
5785
노보시비르스크
OVB
두바이
DXB
     
2622
튜멘
TJM
모스크바
DME
     
5261
노보시비르스크
OVB
야쿠츠크
YKS
2621
모스크바
DME
튜멘
TJM
     
5362
노보쿠즈네츠크
NOZ
노보시비르스크
OVB
     
5361
노보시비르스크
OVB
노보쿠즈네츠크
NOZ
     
5523
노보시비르스크
OVB
외스케멘
UKK
     
5524
외스케멘
UKK
노보시비르스크
OVB
     
2509
모스크바
DME
노보시비르스크
OVB
     
2082
크라스노다르
KRR
모스크바
DME
5355
노보시비르스크
OVB
Talakan
TLK
   
6216
페트로파블롭스크-캄차츠키
PKC
블라디보스토크
VVO
   
5356
Talakan
TLK
노보시비르스크
OVB
   
6215
블라디보스토크
VVO
페트로파블롭스크-캄차츠키
PKC
   
5552
두샨베
DYU
노보시비르스크
OVB
       
5551
노보시비르스크
OVB
두샨베
DYU
       
5349
노보시비르스크
OVB
수르구트
SGC
       
5350
수르구트
SGC
노보시비르스크
OVB
       
5572
바쿠
GYD
노보시비르스크
OVB
       
6006
야로슬라블
IAR
상트페테르부르크
LED
       
6005
상트페테르부르크
LED
야로슬라블
IAR
       
5336
노이우렌고이
NUX
노보시비르스크
OVB
       
5571
노보시비르스크
OVB
바쿠
GYD
       
5335
노보시비르스크
OVB
노이우렌고이
NUX
       
3276
외스케멘
UKK
모스크바
DME
       
2605
모스크바
DME
케메로보
KEJ
3275
모스크바
DME
외스케멘
UKK
       
6003
상트페테르부르크
LED
리페츠크
LPK
       
5711
노보시비르스크
OVB
푸켓
HKT
       
3279
모스크바
DME
오랄
URA
       
3280
오랄
URA
모스크바
DME
       
3241
모스크바
DME
후잔트
LBD
3018
이르쿠츠크
IKT
모스크바
DME
3017
모스크바
DME
이르쿠츠크
IKT
2573
모스크바
DME
노이우렌고이
NUX
3242
후잔트
LBD
Dashoguz
TAZ
2574
노이우렌고이
NUX
모스크바
DME
3242
Dashoguz
TAZ
모스크바
DME
6009
상트페테르부르크
LED
울리야노프스크
ULV
         
6010
울리야노프스크
ULV
상트페테르부르크
LED
         
6210
크라스노야르스크
KJA
블라디보스토크
VVO
         
3271
모스크바
DME
파블로다르
PWQ
         
6209
블라디보스토크
VVO
크라스노야르스크
KJA
         
3597
모스크바
DME
피사
PSA
         
3665
모스크바
DME
그라나딜라데아보나
TFS
         
5054
니즈니노브고로드
GOJ
노보시비르스크
OVB
         
5116
크라스노다르
KRR
노보시비르스크
OVB
         
5053
노보시비르스크
OVB
니즈니노브고로드
GOJ
         
5115
노보시비르스크
OVB
크라스노다르
KRR
         
5041
노보시비르스크
OVB
페름
PEE
         
5043
노보시비르스크
OVB
우파
UFA
         
5042
페름
PEE
노보시비르스크
OVB
         
3598
피사
PSA
모스크바
DME
         
3666
그라나딜라데아보나
TFS
모스크바
DME
         
5044
우파
UFA
노보시비르스크
OVB
         
6206
야쿠츠크
YKS
블라디보스토크
VVO
         
6329
이르쿠츠크
IKT
푸켓
HKT
         
3272
파블로다르
PWQ
모스크바
DME
         
2630
코르노알타이스크
RGK
모스크바
DME
         
2614
톰스크
TOF
모스크바
DME
 
5064
울리야노프스크
ULV
노보시비르스크
OVB
         
2601
모스크바
DME
바르나울
BAX
6377
이르쿠츠크
IKT
상트페테르부르크
LED
         
6378
상트페테르부르크
LED
이르쿠츠크
IKT
         
5320
한티만시스크
HMA
노보시비르스크
OVB
         
5319
노보시비르스크
OVB
한티만시스크
HMA
         
2547
모스크바
DME
크라스노야르스크
KJA
 
2613
모스크바
DME
톰스크
TOF
 
2626
노보쿠즈네츠크
NOZ
모스크바
DME
 
5351
노보시비르스크
OVB
튜멘
TJM
         
5352
튜멘
TJM
노보시비르스크
OVB
         
6272
서울
ICN
블라디보스토크
VVO
         
2625
모스크바
DME
노보쿠즈네츠크
NOZ
 
3521
모스크바
DME
플로브디프
PDV
         
3522
플로브디프
PDV
모스크바
DME
         
5220
마가단
GDX
노보시비르스크
OVB
   
3254
사마르칸트
SKD
모스크바
DME
         
2123
모스크바
DME
로스토프나도누
ROV
 
2544
크라스노야르스크
KJA
모스크바
DME
     
5219
노보시비르스크
OVB
마가단
GDX
     
2124
로스토프나도누
ROV
모스크바
DME
 
3253
모스크바
DME
사마르칸트
SKD
         
3260
오쉬
OSS
모스크바
DME
6285
블라디보스토크
VVO
오사카
KIX
           
3236
아시가바트
ASB
모스크바
DME
           
6446
방콕
BKK
하바롭스크
KHV
           
3235
모스크바
DME
아시가바트
ASB
           
3617
모스크바
DME
나폴리
NAP
           
6226
하바롭스크
KHV
블라디보스토크
VVO
           
3056
미르니
MJZ
모스크바
DME
           
5884
뮌헨
MUC
노보시비르스크
OVB
           
3618
나폴리
NAP
모스크바
DME
           
5883
노보시비르스크
OVB
뮌헨
MUC
           
5049
노보시비르스크
OVB
보로네시
VOZ
           
5050
보로네시
VOZ
노보시비르스크
OVB
           
3055
모스크바
DME
미르니
MJZ
           
6214
마가단
GDX
블라디보스토크
VVO
           
6445
하바롭스크
KHV
방콕
BKK
           
5244
미르니
MJZ
노보시비르스크
OVB
           
5243
노보시비르스크
OVB
미르니
MJZ
           
6213
블라디보스토크
VVO
마가단
GDX
           
6225
블라디보스토크
VVO
하바롭스크
KHV
           
6262
방콕
BKK
블라디보스토크
VVO
           
3062
블라고베셴스크
BQS
모스크바
DME
 
5216
브라츠크
BTK
노보시비르스크
OVB
           
5030
첼랴빈스크
CEK
노보시비르스크
OVB
           
3268
타라즈
DMB
모스크바
DME
           
3259
모스크바
DME
오쉬
OSS
 
5032
사마라
KUF
노보시비르스크
OVB
           
5036
카잔
KZN
노보시비르스크
OVB
           
6282
도쿄
NRT
블라디보스토크
VVO
           
5215
노보시비르스크
OVB
브라츠크
BTK
           
5029
노보시비르스크
OVB
첼랴빈스크
CEK
           
5031
노보시비르스크
OVB
사마라
KUF
           
5035
노보시비르스크
OVB
카잔
KZN
           
6261
블라디보스토크
VVO
방콕
BKK
           
6281
블라디보스토크
VVO
도쿄
NRT
           
3614
카타니아
CTA
모스크바
DME
           
3613
모스크바
DME
카타니아
CTA
           
3267
모스크바
DME
타라즈
DMB
           
3621
모스크바
DME
로마
FCO
2617
모스크바
DME
나딤
NYM
           
3622
로마
FCO
모스크바
DME
6304
서울
ICN
이르쿠츠크
IKT
           
6286
오사카
KIX
블라디보스토크
VVO
           
3662
바르셀로나
BCN
모스크바
DME
     
5212
블라고베셴스크
BQS
노보시비르스크
OVB
     
3661
모스크바
DME
바르셀로나
BCN
     
3061
모스크바
DME
블라고베셴스크
BQS
 
3633
모스크바
DME
밀라노
MXP
       
2606
케메로보
KEJ
모스크바
DME
         
3634
밀라노
MXP
모스크바
DME
       
5211
노보시비르스크
OVB
블라고베셴스크
BQS
   
5556
후잔트
LBD
노보시비르스크
OVB
     
5555
노보시비르스크
OVB
후잔트
LBD
     
3756
샹베리
CMF
모스크바
DME
           
3755
모스크바
DME
샹베리
CMF
           
6001
상트페테르부르크
LED
펜자
PEZ
       
6002
펜자
PEZ
상트페테르부르크
LED
       
2153
모스크바
DME
블라디캅카스
OGZ
   
2154
블라디캅카스
OGZ
모스크바
DME
   
5255
노보시비르스크
OVB
울란우데
UUD
 
5256
울란우데
UUD
노보시비르스크
OVB
 
2162
아스트라한
ASF
모스크바
DME
     
2161
모스크바
DME
아스트라한
ASF
     
3719
모스크바
DME
인스브루크
INN
         
3720
인스브루크
INN
모스크바
DME
         
3681
모스크바
DME
라르나카
LCA
       
3682
라르나카
LCA
모스크바
DME
       
3249
모스크바
DME
타슈켄트
TAS
         
5246
네륜그리
NER
노보시비르스크
OVB
         
5245
노보시비르스크
OVB
네륜그리
NER
         
3250
타슈켄트
TAS
모스크바
DME
         
3751
모스크바
DME
니스
NCE
         
3752
니스
NCE
모스크바
DME
         
3642
알리칸테
ALC
모스크바
DME
   
3641
모스크바
DME
알리칸테
ALC
   
3587
모스크바
DME
베로나
VRN
       
3588
베로나
VRN
모스크바
DME
       
3533
모스크바
DME
티바트
TIV
         
3534
티바트
TIV
모스크바
DME
         
3504
부르가스
BOJ
모스크바
DME
         
3503
모스크바
DME
부르가스
BOJ
         
5542
비슈케크
FRU
노보시비르스크
OVB
   
5541
노보시비르스크
OVB
비슈케크
FRU
   
5546
오쉬
OSS
노보시비르스크
OVB
       
5545
노보시비르스크
OVB
오쉬
OSS
       
3513
모스크바
DME
바르나 시
VAR
           
3514
바르나 시
VAR
모스크바
DME
           
3575
모스크바
DME
베를린
TXL
       
5128
미네랄니예보디
MRV
노보시비르스크
OVB
         
5127
노보시비르스크
OVB
미네랄니예보디
MRV
         
5565
노보시비르스크
OVB
타슈켄트
TAS
         
5566
타슈켄트
TAS
노보시비르스크
OVB
         
3576
베를린
TXL
모스크바
DME
       
3572
뒤셀도르프
DUS
모스크바
DME
         
2602
바르나울
BAX
모스크바
DME
           
3571
모스크바
DME
뒤셀도르프
DUS
           
5562
페르가나
FEG
노보시비르스크
OVB
           
5561
노보시비르스크
OVB
페르가나
FEG
           
Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해주시기 바랍니다.
 • 왕복
 • 편도
 • 다구간
 • 나만의 여정 만들기
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
 • 클래스 조합
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석
일반석
 • 일반석
 • 프리미엄 일반석
 • 비즈니스석
 • 일등석